Araş. Gör. MİNE AYDIN KURÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. MİNE AYDIN KURÇ

T: (0282) 250

M maydin@nku.edu.tr

W maydin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ ANABİLİM DALI / GENEL BİYOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2009-2017
Tez: Klinik örneklerden izole edilen candida ların karakterizasyonu ve antifungal duyarlılıkları (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ / BİYOLOJİ
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: Tuzcul ortamlardan izole edilen funguslar üzerinde araştırmalar (2009)
Lisans
Üniversite: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇİFTÇİ Z., AYDIN KURÇ M., KAYA A. D., VAROL SARAÇOĞLU G., DENİZ M., GÜLTEKİN E., Do we really need to coat the novel silicone intranasal splints with antibiotics?, American Journal of Otolaryngology, vol. 37, pp. 447-451, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. AYDIN KURÇ M., GÜVEN A., MALKOÇ S., KORCAN S. E., GÜVEN K., Lead Biosorption by a Moderately Halophile Penicillium sp. Isolated from Çamalti Saltern in Turkey, ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –C Life Sciences and Biotechnology, vol. 5, 2016.
Özgün Makale EBSCO and DOAJ Erişim Linki
3. YILDIZ A., ATAV R., ÖZTAŞ M., AĞIRGAN A. Ö., GÜLEN D., AYDIN M., YEŞİLYURT M., KAYA A. D., Synthesis of Silver Mono- and Di-Carboxylates and Investigation of their Usage Possibility in Textiles as an Antibacterial Agent, Fibres and Textiles in Eastern Europe, vol. 23, pp. 120-124, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. YILDIZ A., ÖZTAŞ M., GÜLEN D., YEŞİLYURT M., ATAV R., AĞIRGAN A. Ö., AYDIN M., KAYA A. D., Investigating the usage possibility of metal mono carboxylates (metal naphthenates) as antibacterial agent in textile applications, Industria Textila, vol. 65, pp. 140-144, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. KAYA A. D., GÜLEN D., AYDIN M., VAROL SARAÇOĞLU G., UZUN A., Detection of H. pylori Antigen in the Stool Samples of Children, in Tekirdag, Turkey, HEALTH, vol. 6, pp. 865-869, 2014.
Özgün Makale SSCI
6. GÜLEN D., KAYA A. D., AYDIN KURÇ M., TANRIVERDİ Y., Urinary tract infections caused by Streptococcus uberis: A pathogen of bovine mastitis-report of seven cases., African Journal of Microbiology Research, vol. 7, pp. 3908-3912, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. VAROL SARAÇOĞLU G., KAYA A. D., AYDIN M., Türkiye’ de gıda alanında çalışmalarda yapılan mikrobiyolojik tetkikleri düzenleyen mevzuatın incelenmesi, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 23, ss. 68-74, 2016.
Türkiye Atıf Dizini, Pleksus-Türk Medline, EBSCOHost, DOAJ
2. Gülen D., A. M., U. A., K. A., Tekirdağ Devlet Hastanesi’ ne Başvuran Gastroenteritli Rotavirüs ve Adenovirüs Antijen Varlığının Araştırılması, Çocuk Enfeksiyon Dergisi, cilt 7, ss. 131-135, 2013.
Özgün Makale EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, Global Health, CAB Abstracts, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ,Türkiye Atıf Dizini
3. Aydın M., G. A., M. S., G. K., K. E., Iğdır/Tuzluca Kaya Yataklarından İzole Edilen Halofilik Sagenomella sp.´nin Metal Biysorbsiyonu, AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 13, ss. 25-33, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. Güneş H., D. M., N. B., A. M., K. A., Topçu B., Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ ne başvuran çocuklarda idrar örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik direnç durumları, Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt 35, ss. 1-8, 2013.
Özgün Makale Index Copernicus, DOAJ,Tübitak Ulakbim,Google Scholar,DergiPark Akademik, doi,cross ref
5. Uzun A., G. D., K. A., A. M., Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Bir Patojen: Acinetobacter baumannii ve Çeşitli Antimikrobiyallere Direnç Durumu, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, cilt 16, ss. 23-27, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. VAROL SARAÇOĞLU G., KAYA A. D., AYDIN M., Güvenli Kan İçin Kime Güvenelim? Tekirdağ İlinde Kızılay Kan Bağış Merkezi Çalışmalarının Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Bozok Tıp Dergisi.
Özgün Makale Tübitak Ulakbim,Türk Medline,Türkiye Atıf Dizini,Türkiye Bilim Terimleri,DergiPark Akademik
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AYDIN KURÇ M., GÜVEN K., KAYA A. D., Identification phylogenetic of clinical isolates of Candida, based on D1/D2 region of the large ribosomal subunit, P0979, 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ECCMID 2017 (22.04.2017-25.04.2017).
Özet bildiri
2. AYDIN KURÇ M., KAYA A. D., ERFAN G., PCR-restriction enzyme analysis (PCR-REA) of ITS1-5.8S-ITS2 region for the molecular characterization of dermatophytes, P1458, 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ECCMID 2017 (22.04.2017-25.04.2017).
Özet bildiri
3. ERDAL YILDIRIM B., ALBAYRAK H., AYDIN KURÇ M., VAROL SARAÇOĞLU G., YANIK M. E., ERFAN G., GÜLEN D., Are theTh17 cytokine levels in patients with psoriasis compared to healthy individuals change? P022, 6. International Trakya Family Medicine Congress (15.03.2017-19.03.2017).
Özet bildiri
4. YEŞİLYURT M., KAYA A. D., AYDIN KURÇ M., An altenative regime for the treatment of neurobrucellosis: tigecycline combination, 7th European Congress of Pharmacology. EPHAR 2016 (26.06.2016-30.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
5. AYDIN KURÇ M., KAYA A. D., ERFAN G., n Vitro Susceptibility Patterns of Clinically Important Trichophyton, Microsporium and Epidermophyton Species Against Four Antifungal Drugs, 7th European Congress of Pharmacology EPHAR 2016 (26.06.2016-30.06.2016).
Özet bildiri
6. MALAK A., AYDIN KURÇ M., GÜLEN D., KAYA A. D., TAŞDEMİR N., VAROL SARAÇOĞLU G., Investigation on the Correlation between Vaginal Candidiasis and Individual Behavioral Factors of Patients, 4th Annual International Conference on Health & Medical Sciences (02.05.2016-05.05.2016).
Özet bildiri
7. KAPTAN B., BARUT GÖK S., AYDIN KURÇ M., Antimicrobial Activity of Different Extracts of Althaea officinalis L., The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.11.2015).
Özet bildiri
8. AYDIN KURÇ M., KAYA A. D., GÜVEN K., Molecular discrimination of medically relevant Candida species by PCR-Restriction Enzyme Analysis of the D1/D2 region of the large ribosomal subunit., 25th ECCMID (25.04.2015-28.04.2015).
Özet bildiri
9. AYDIN M., KAYA A. D., GÜVEN K., Antifungal Susceptibility Patterns of Yeasts Isolated from Clinical Specimens with the VITEK 2 System, 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (24.09.2014-27.09.2014).
Poster
10. ÇİFTÇİ Z., AYDIN M., KAYA A. D., VAROL SARAÇOĞLU G., DENİZ M., GÜLTEKİN E., Do we really need to the novel silicone intranasal splints with antibiotics?” Dividing fact from fiction, 24th ECCMID (10.05.2014-13.05.2014).
Poster
11. Güneş H., G. D., U. A., A. M., K. A., Detection of Giardia intestinalis antigen in the fecal samples of pediatric outpatients in Tekirdağ region, Turkey, ESPID 30th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Infectious Diseases (08.05.2012-12.05.2012).
Poster
12. Kaya A., G. D., A. M., V. S. G., U. A., Detection of H. pylori antigen in the stool samples of children in Tekirdağ, Turkey, ESPID 30th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Infectious Diseases (08.05.2012-12.05.2012).
Poster
13. Gülen D., A. M., U. A., K. A., Presence of rotavirus and adenovirus antigens in children with gastroenteritis in Tekirdağ, Turkey., ESPID 30th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Infectious Diseases (08.05.2012-12.05.2012).
Poster
14. Aydın M., G. K., G. D., K. A., Analysis of fatty acid methyl ester (FAME) for the identification of Candida species., 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (01.06.2011-05.06.2011).
Poster
15. Güven A., A. M., G. K., FT-IR spectral analysis of heavy metal biosorbtion by halophilic fungi, IMC9, The Biology of Fungi (01.08.2010-06.08.2010).
Poster
16. Güven K., A. M., D. R., M. M., Fungi isolated from Çamaltı saltern in Turkey, IMC9, The Biology of Fungi (01.08.2010-06.08.2010).
Poster
17. Aydın M., D. R., M. M., G. K., A novel fungus isolated from Tuzluca salt mine in Turkey, Halophiles 2010, International Conference (29.06.2010-03.07.2010).
Poster
18. Malkoç S., A. M., G. A., G. K., Cadmium biosorption by a halophilic fungus, Halophiles 2010, International Conference (29.06.2010-03.07.2010).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AYDIN M., TOMBAK Ö., GÜLEN D., GÜNEŞ H., EREN TOPKAYA A., Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18.11.2015-22.11.2015).
Özet bildiri
2. AYDIN M., MUTLU R., GÜMÜŞ A., GÜLEN D., GÜNEŞ H., EREN TOPKAYA A., 012-2013 Yılları Arasında Hastanemiz Laboratuvarında Çalışılan HBV-DNA ve HBsAg Sonuçlarının Değerlendirilmesi, XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (12.11.2014-16.11.2014).
Poster
3. EREN TOPKAYA A., AYDIN M., MUTLU R., GÜNEŞ H., GÜLEN D., Çeşitli Klinik Örneklerden İzole edilen Stafilokok İzolatlarının İndüklenebilir Klindamisin ve Telitromisin Direnciniün Araştırılması, XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (12.11.2014-16.11.2014).
Poster
4. VAROL SARAÇOĞLU G., ERFAN G., AYDIN M., KAYA A. D., KAYA Ş., Dermatofitoz olgularında sosyo demografik özelliklerin araştırılması., 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (20.10.2014-24.10.2014).
Poster
5. Güzel S., G. D., Y. C., K. V., A. M., D. Ç., K. A., Otomatize idrar analizi ve mikroskopisi ile idrar kültürü sonuçlarının karşılaştırılması, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre&Lab Expo 2013 (24.09.2013-28.09.2013).
Poster
6. Güneş H., D. M., N. B., A. M., K. A., NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Başvuran Çocuklarda İdrar Örneklerinden İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Oranları, 1.Klinik Mikrobiyoloji (KLİMUD) Kongresi (12.10.2012-16.10.2011).
Poster
7. Gülen D., Ç. E., Ş. T., A. M., Ö. B., D. B., Ş. C., Trifolium stellatum’un Yağ Asidi İçeriği ve Biyolojik Aktivitesi, 26. Ulusal Kimya Kongresi (01.10.2012-06.10.2012).
Poster
8. Aydın M., K. A., E. G., K. Ş., Dermatolojik örneklerden izole edilen mayaların farklı yöntemlerle tanımlanması., 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi (05.06.2012-08.06.2012).
Poster
9. Gülen D., G. H., A. M., K. A., İdrar örneklerinden soyutlanan E. coli suşlarında tigesiklin etkinliğinin belirlenmesi, 10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri “Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler ADTS Kongre Kitabı” (20.04.2012-22.04.2012).
Poster
10. Aydın M., M. S., G. A., G. K., K. E., Iğdır/tuzluca kaya tuzundan izole edilen halofilik bir fungus (M8) ile çinko (Zn) biyosorbsiyonu, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (21.06.2010-25.06.2011).
Poster
Ulusal Projeler
1. Pityriazis Rosea ile Human Herpes Virus 6 (HHV-6) ve/veya 7 (HHV-7) İlişkisinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.05.2013-01.11.2016.
2. Tekirdağ Bölgesi Yüzeyel Mantar Enfeksiyon Etkenlerinin Farklı Yöntemlerle İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılığı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2012-09.09.2015.
3. Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida’ ların Karakterizasyonu ve Antifungal Duyarlılıkları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09.01.2012-Devam Ediyor.